Pedagógus Akkreditált tanfolyam kezdődik

PEDAGÓGUS AKKREDITÁLT TANFOLYAM

Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 82/119/2012
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00391-2008

rolunk_pic_01

Tanfolyam címe: Bevezetés a kutyával támogatott programok elméletébe és
gyakorlatába. – A kutyával támogatott programok mozgás-és
képességfejlesztésének lehetőségei a 3-16 éves korú gyermekek számára

Óraszám: 30 óra

Tanfolyam célja: A résztvevők szerezzenek olyan elméleti és gyakorlati
ismereteket, melyek alapján képesek lesznek alkalmazni azokat saját nevelési, oktatási
gyakorlatukban, a 3-16 éves korú gyermekek mozgás- és képességfejlesztésének megvalósításában. A továbbképzési program sikeres elvégzésével a résztvevők – mindennapi munkájuk során- a kutyát, mint segítőt hatékonyan tudják alkalmazni a képességfejlesztés érdekében, végzettségüknek megfelelő területen, terápiát segítő állatfelvezetővel együttműködve.

A továbbképzés tematikája:
• Állatok a terápiás tevékenységekben
• A kutya, mint terápiás állat pozitív hatása a gyermekek érzelmi-szociális fejlődésére
• A terápiás kutya kiválasztása, kiképzése, felkészítése a terápiás munkára
• A terápiás kutyák számára előírt vizsga ismertetése
• A kutyával támogatott foglalkozások pedagógiai, gyógypedagógiai módszerként történő alkalmazása
• A kutyával támogatott programok személyi és tárgyi feltételei
• A kutyával támogatott programok alkalmazási területei
• A pedagógusnak a kutyával támogatott foglalkozásokon kifejtett tevékenysége
• A kutyával támogatott programok elméleti és gyakorlati bemutatása:
– Mozgásfejlesztő program kutyával
– Dyslexia és dyscalculia program terápiás kutyával
– Képességfejlesztő program kutyával
– Kutyával támogatott játszóházi program
– Rituálinnovatív terápia kutyával
– Autizmus spektrumzavarba tartozó gyermekek terápiás kutya programja
– Óvodai program terápiás kutyával
– Terápiás kutya alkalmazása tanórán

Oktatók:
Dr. Topál József etológus, Kárászné Dudás Erzsébet logopédus, habilitációs kutya-kiképző, Köböl Erika gyógypedagógus (egyetemi oktató), Pető Mihályné Donát Dóra szociálpedagógus, habilitációs kutya-kiképző, Berta-Nagy Julianna gyógypedagógus, Siti Edit pedagógus, habilitációs kutya-kiképző, Nagy Lajos segítőkutya-kiképző, felnőttoktatási szakértő

Jelentkezés feltétele:egyetem és/vagy főiskola
Résztvevők javasolt munkaköre: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus,
konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, intézményvezető és helyettese.

A résztvevők a tanfolyam zárásaként 4 oldalas záró dolgozatban adnak számot
megszerzett tudásukról.
Címe: “A kutyával támogatott fejlesztő foglalkozások megvalósításának
lehetőségei saját pedagógiai munkám során.”

A tanfolyam ára: 50.000.-Ft/fő, melyet két részletben is lehet fizetni.
(20.000.-Ft előleg átutalással jelentkezéskor, 30.000.- képzés indulásakor)
Bankszámla száma: 60600084-11041489-00000000
Tanfolyam időpontjai: 2015.11.14-15, 28-29.
(minden nap 8.00-16.00 között)
Jelentkezési határidő: 2015.10.30.

A tanfolyam helyszíne: Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézet,
Debrecen, Böszörményi út 148.

Érdeklődni, jelentkezni:
Nagy Lajos
lalosznagy@gmail.com
+36 20 225 80 70

Jelentkezési lap: igényelni lehet a lalosznagy@gmail.com e-mail címről.