Mozgásterápiák

Alapozó terápia
Iskola előkészítés tornával
Az alapozó terápia a diszlexia-veszélyeztetett gyermek terápiája. Az írás- vagy olvasászavarral küzdő gyermek jól fejleszthetők bizonyos tornagyakorlatok segítségével. A tanulási nehézségek hátterében az esetek 70%-ában megtalálható az idegrendszer részleges éretlensége vagy hibás szerveződése. Az alapozó mozgásterápia segítségével lehetőséget biztosíthatunk az idegrendszer számára, hogy bepótolja lemaradásait. Ilyenkor az idegrendszer fejlődésével párhuzamosan csökkennek a tanulási nehézségek.

Szenzoros integrációs terápia /Ayres terápia/
A szenzoros integrációs terápia a legősibb érzékek, a tapintás- és az egyensúlyérzék ingerlésén keresztül juttatja el a gyereket egy magasabb integrációs szintre. A terápia azon alapul, hogy az érzékletek legjobb szervezője a mozgás. A sokféle eszköz, a hinták, labdák, csúszdák, kötelek stb. használata arra szolgál, hogy vesztibuláris, tapintásos ingerléssel javítja az agyféltekek közötti kapcsolatot.
Ayres terápia célja:

  • Fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, tudatosabbá teszi a tempó, a ritmus és az irányok kontrollját
  • Erősíti a testtudatot
  • Fejleszti a szem-kéz koordinációt, finommotorikát
  • Fejleszti a tér, az irány és a formaészlelést

Tervezett szenzomotoros tréning /TSMT/
A tervezett szenzomotoros tréning olyan mozgásos terápia, amely az egyensúlyi érzékelésre hatva az idegrendszer érését komplex módon segíti elő.
A mozgásos feladatok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, segítik a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a ritmusérzék, a kommunikáció javulását.
A terápiában külön hangsúly kerül a tervezettségre. A mozgásosan vonzó feladatok /hintázás, lengés, gurulás, átbújások, ugrálás stb./ segítenek a gyermekek motivációját felkelteni, így az irányított helyzet elfogása szinte észrevétlenül történik.