Beszéd és nyelvi készségek fejlesztése

A nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus fejlesztési és diagnosztikai kompetenciái

Speciális fejlesztési kompetenciák

A kiejtési eltérések esetén

 • a beszédhangok differenciálása
 • beszédszervi mozgást fejlesztő gyakorlatok végzése
 • a már kialakult hangok játékos automatizálása, begyakorlása

A folyamatos beszéd eltérése és zavara esetén

 • a logopédussal és más szakemberrel egyeztetett feladatok ellátása
 • fokozott egyéni bánásmód alkalmazása
 • a gyermek beilleszkedésének elősegítése az adott szociális környezetben
 • játékos lazító gyakorlatok végzése, végeztetése
 • a nyelvi-kommunikációs hátrány leküzdése

A beszéd- és nyelvelsajátítási elmaradás esetén

 • a megkésett- és akadályozott beszédfejlődésű, beszédgyenge, illetve szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek nyelvi és kommunikációs képességeinek fejlesztése

Az olvasás-, írás-, helyesírás tanulási problémák esetén

 • a megelőzés
 • az alapozó képességek fejlesztése
 • a szakvéleménnyel igazolt diszlexia, diszgráfia, diszortográfia miatt sajátos nevelési igényű tanulók tanítási órán történő differenciált oktatása és fejlesztése
 • a gyermekek, tanulók beilleszkedésének, önálló olvasóvá válásának, tanulási sikerességének elősegítése

Kiss Albertné Margó - nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus